ULUSAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYUM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYUM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından; ulusal ve yerel ölçekte etkilenebilirlik ve risk analizlerine ilişkin çalışmalar yapılarak Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlandığı bildirilmektedir.

İklim değişikliğinin azaltılması çalışmaları aynı Bakanlık tarafından ayrıca yürütülmekle birlikte; sektörlerin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği ve risk kapsamı Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Söz konusu Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, EBSO tarafından paylaşılmış olup1, taslağa ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri 24.05.2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar EBSO'ya mail ile iletilebilir. 

 

1: Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Kaynak: EBSO 

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu