SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

09.10.2021 tarih ve 31623 sayılı Resmi Gazete'de Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a istinaden Türkiye Çevre Ajansının kurulması ve Çevre Kanununda yapılan düzenlemelerin yanı sıra Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğiyle de uyumlu hale getirilmesi amacıyla Sıfır Atık Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır. Atık Getirme Merkezi Tebliği yürürlükten kaldırılarak sıfır atık bütüncüllüğün sağlanması amacıyla bu yönetmelik kapsamına alınmıştır.

Güncellenen yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu