GES BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ'nde DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

GES BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ'nde DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

17 Ocak 2023 tarihli ve 32076 sayılı Resmi Gazete'nin 30110 nolu yayınlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik'te güneş enerjisi yatırımlarına yönelik son dönemlerde yapılan mevzuat değişiklikler ile yürürlüğe giren yeni düzenlemeleri de kapsayan güncellemeler yapıldığı bildirildi.

Güneş enerjisine dayalı önlisans veya lisanssız elektrik üretim faaliyeti başvurularının teknik değerlendirmeleri ile önlisans, üretim lisansı veya lisanssız üretim faaliyeti kapsamındaki tadil taleplerinin değerlendirmelerinin yapılmasına yönelik usul ve esasları belirlendi.

Yönetmelik değişikliği ile elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişiler tarafından yapılan güneş enerjisine dayalı önlisans başvuruları ile yardımcı kaynağı güneş olacak şekilde, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan başvuruların teknik değerlendirilmesinde Güneş Ölçüm İstasyonu (GÖİ) bilgisi ve varsa GÖİ’lerin santral sahasını temsil etme şartı aranmayacak şekilde güncellenmiştir.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu