YEŞİL SERTİFİKA SİSTEMİ İLE YEŞİL BİNA SAYISI ARTACAK

YEŞİL SERTİFİKA SİSTEMİ İLE YEŞİL BİNA SAYISI ARTACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği” kapsamında hayata geçen Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi (YeS-TR) ile yeni bir dönem başladı. Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA)’ nın değerlendirici kuruluş olduğu sistem kapsamında, binaların tasarımından kullanımına kadar olan tüm süreçler çevresel, sosyal ve ekonomik olarak değerlendiriliyor ve yeşil bina kriterlerine uyup uymadığına karar veriliyor. Gönüllülük esasına dayalı sertifika başvuruları ile enerjiyi verimli kullanan binaların sayısının artırılması amaçlanıyor.

Yeşil binaların belgelendirilebilmesi amacıyla hazırlanan ilk yerli uygulama Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi (YeS-TR) Haziran ayında Resmi Gazete’de yayınlanan “Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği” kapsamında hayata geçirildi. Yönetmelik sonrası, başvuru yapılması halinde bina ve yerleşmelerin yeşil bina kriterlerine uyup uymadığı denetlenebiliyor.

Yeşil Bina Nedir?

Belirli standartlara uyarak tasarlanıp yapılan, çevreyle uyumlu, enerjiyi en verimli şekilde kullanan, atığını değerlendiren yeşil alan ve sosyal donatısı sağlanmış, üst seviyede ses yalıtımı olan, ulaşım planlaması yapılmış binalar Yeşil Bina olarak adlandırılıyor. Yeşil Sertifika programı ile bu özelliklere sahip, bütüncül bir yaklaşımla tasarlanan bina ve yerleşmelerin değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması amaçlanıyor.

Süreç Nasıl İşliyor?

Yeşil sertifika almak isteyen bina veya yerleşme sahibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yeşil sertifika uzmanlarından ve değerlendirme kuruluşundan hizmet alabiliyor. Yeşil sertifika uzmanı, sertifika alınmak istenen bina veya yerleşmeye ait bilgileri YeS-TR sistemine kaydediyor.

Değerlendirme kuruluşu Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) sisteme kaydedilen bilgiler üzerinden işlem tesis ediyor, gerekli  durumlarda yerinde etüt ediyor.  TÜÇA, sertifika başvurularını inceliyor ve bünyesindeki uzmanlar üzerinden "Ulusal Değerlendirme Kılavuzu" doğrultusunda değerlendirilen bina veya yerleşmeye puanlama yapıyor. Yeşil Sertifika Değerlendirme puanlamasına göre işlem tesis eden TÜÇA belirli kriterleri sağlayan bina ve yerleşmelere ilgili sertifikayı düzenliyor.

Bu işlemlerin YeS-TR üzerinden yapılması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeşil bina özelliğine sahip binaların envanteri tutuluyor ve bir şikayet konusu olduğunda sistemden yapılan işlemler ve kayıtlar incelenebiliyor.

 

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu