ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI

Ülkemizde atık pil ve akümülatörlerin yönetimiyle ilgili esaslar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31 Ağustos 2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. 

Ülkemiz mevzuatının güncel Avrupa Birliği mevzuatına (2006/66/EC) uyum sağlayabilmesi ve döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ilkeleri esas alınarak pil ve akümülatörler ile atıklarının depozito yönetim sistemi ve sıfır atık yönetim sistemi dahil belirli bir yönetim sistemi içerisinde yönetilmesine ilişkin hususların yeniden ele alındığı "Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi Hakkında Yönetmelik Taslağı" Bakanlıkça hazırlanmış olup dış paydaşların görüşlerine açılmıştır. 

Görüşe açılan taslağa ilişkin görüşlerinizin "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde "Görüş Formu"na işlenerek en geç 23 Mart 2023 tarihine kadar gusapay@csb.gov.tr e-posta adresine ve resmi yazı ile Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. (Taslak Yönetmelik

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu