ATIK YÖNETİM UYGULAMASI (TABS/MOTAT/KDS)'NDA DUYURU

ATIK YÖNETİM UYGULAMASI (TABS/MOTAT/KDS)'NDA DUYURU

Atık Yönetim Uygulamasında; "Bilindiği üzere, atık işleme faaliyeti gösteren tesislerin atığa dair yapmış oldukları tüm iş ve işlemler Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN) altında yer alan Kütle Denge Sistemi (KDS) üzerinden oluşturulan kayıtlar aracılığıyla takip edilmektedir. Bu çerçevede söz konusu tesislerin atık beyanında bulunmalarına gerek olmadığı yönünde bilgi 23.03.2017 tarihli Duyuru ile tüm kullanıcılara duyurulmuştur.

Ancak, 2020 yılında tamamlanan Atık Beyan Sistemine Denetim Kabiliyeti Kazandırılması ve Atık Yönetiminin İyileştirilmesi Projesi kapsamında,  NACE  kodlarına  göre  proses  atık  listelerine Genel  Müdürlüğümüz  web sayfasından  Kılavuz/Rehber/Form başlığı altında bulunan Atık Beyan Sistemine Denetim Kabiliyetinin Kazandırılması ve Atık Yönetiminin İyileştirilmesi  (ABSİS) Projesi-Proses Atıkları Dokümanı üzerinden ulaşılmaktadır. Söz konusu Proje kapsamında Bakanlığımızca belirlenen 13 sektör için 2020 yılından itibaren beyan işlemleri mevcut beyan sistemine entegre ABSİS Beyan İşlemleri ekranları üzerinden gerçekleştirilmektedir. İlerleyen zamanda, Bakanlığımızca belirlenecek yeni sektörlerinde kapsama alınması planlanmaktadır. Proje kapsamındaki hazırlanan dokuman incelendiğinde tesis faaliyet alanına  göre  "NACE  38  –  Atığın  Toplanması,  Islahı  ve  Bertarafı  Faaliyetleri; Maddelerin  Geri  Kazanımı"  olarak  belirlenmiş  olan sektör içinde çalışma yürütülmüş bulunmaktadır. Bu çerçevede, 38’li NACE kodu altında yer alan Geri Kazanım/Bertaraf faaliyeti göstermekte olan tesislerinde 2022 yılı beyanında tesislerinde oluşan atıklara ek olarak proses işlemleri sonucunda oluşan tehlikeli atıklarını da beyan etmeleri gerekmektedir." şeklinde 15.03.2023 tarihinde duyuru yayınlanmıştır. 

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu