22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

22 Mart tarihi, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ilan edildiğinden bu yana Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Su Günü ile ilgili ilk öneri 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansı (UNCED)’nda yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993’te Dünya Su Günü kararının resmi olarak imzalanmasından sonra her yıl dünya çapında kutlanmaya başlanmıştır.

1993’ten itibaren geniş katılımla kutlanan Dünya Su Günü etkinliklerine katılım her yıl katlanarak artmaktadır.

Dünya Su Gününün Amacı

Birleşmiş Milletler ve diğer ulus devlet üyeleri bu günü kampanyalar düzenleyerek ve etkinlikler yoluyla kutluyorlar.

1993 yılından beri her yıl 22 Mart’ta düzenlenen Dünya Su Günü, suyun önemine odaklanıyor. Dünya Su Günü, temiz suya erişimi olmayan 2,2 milyar insanın farkındalığını artırmak için düzenleniyor.

22 Mart Dünya Su Günleri ,küresel su sorunları ile mücadele etmek için harekete geçmek, suyun bilinçli kullanılmasına teşvik etmek, su sorunlarını anlamak ve küresel iklim değişikliği ve suyun dikkatsizce tüketimine ve diğer negatif etkenlere karşı farkındalığı arttırmak amacıyla kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler ve Un-Water aynı zamanda Dünya Su Günü temasının seçilmesinden de sorumludur, aynı zamanda küresel olarak mesajlar ve raporlar dağıtır. Yılın diğer günleri olduğu gibi bu gün de, BM üyeleri ve kurumları ile çeşitli STK’lar ve sivil toplum kuruluşları da toplumlar genelinde insanlara yönelik tanıtım faaliyetlerine dahil olurlar. Bu etkinlik ve kampanya sırasında tüm su sorunları vurgulanmaktadır.

Dünya Su Günü 2023 ‘ün Teması

UN-Water tarafından organize edilen bu kutlamalar her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilmektedir. 2023 yılı Dünya Su Günü teması “Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” olarak belirlenmiştir.

BM Dünya Su Geliştirme Raporu – Dünya Su Gününün önemi nedir?

Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu (WWDR), UN-Water’ın su ve sanitasyon konularıyla ilgili en önemli raporudur. Dünya Su Günü’nde lanse edilen rapor, her yıl farklı bir temaya odaklanıyor ve en iyi uygulamaları ve derinlemesine analizleri sunarak karar vericilere politika önerileri sunuyor. WWDR, UN-Water adına UNESCO tarafından yayınlanmaktadır ve üretimi UNESCO Dünya Su Değerlendirme Programı tarafından koordine edilmektedir.

2018’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 2023’te “Uluslararası Eylem On Yılı Hedeflerinin Uygulanmasına İlişkin Ara Dönem Kapsamlı Gözden Geçirmesine ilişkin bir Konferans” düzenlenmesine karar verildi. 2023 yılında düzenlenecek bu organizasyon, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenecek ilk Su Konferansı olacak ve 2023 Dünya Su Günü kutlamalarına denk gelecektir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SKH) 6 nolu hedef Su ve sanitasyona ayrılmış olup, SKH6 Sentez Raporu 2018’in sonucuna göre, dünya 2030 yılına kadar Su ve Sanitasyon konulu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6’ya (SDG 6) ulaşma hedefinden uzaktır. 6 nolu hedefe ulaşılabilmesinde rol oynayacak en önemli faktörün, dünya kuruluşlarının ve kurumlarının ilerlemeyi hızlandırmak için ortaklıklar ve işbirliği içinde bir araya gelme kapasitesi olacağı düşünülmektedir.

Rapor detayları ve daha fazla bilgi için tıklayınız

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu