KÜLTÜR BALIKÇILIĞI TESİSLERİNDE SU KİRLİLİĞİ DENETİM SIKLIĞI DEĞİŞTİRİLDİ

KÜLTÜR BALIKÇILIĞI TESİSLERİNDE SU KİRLİLİĞİ DENETİM SIKLIĞI DEĞİŞTİRİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve  “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” resmî gazetede yayımlanarak, yürürlüğü girdi.

Üretim esnasında atık sularındaki kirlilik yükünün diğer sektörlere oranla düşük ve organik kirlilik oluşturan kültür balıkçılığının, endüstriyel nitelikli atık sular için uygulanan izleme sıklıklarının maddi yük oluşturması nedeniyle Bakanlık tarafından düzenleme getirildi. “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği” ile söz konusu tesislere ait iç izleme ve denetime esas numune alma sıklıklarının azaltılmasına yönelik düzenleme yapılarak atık su analiz maliyetlerinin sektöre getirdiği yükün hafifletilmesi amaçlanıyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğlerde, “Karada üretim yapılan balıkçılık tesislerinde, tesisin tamamını temsil edecek şekilde; 50 metreküp/gün ve altında debiye sahip tesislerden yağışlı ve kurak dönemi temsil etmek üzere yılda 2 kez, 50 metreküp/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise her mevsim olmak üzere yılda 4 kez iç izlemeye esas numune alınır. Denetime esas numuneler ise; 50 metreküp/gün ve altında debiye sahip tesislerden yılda en az 1 kez, 50 metreküp/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise yılda en az 2 kez alınır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince yıllık numune alma sayısı arttırılabilir." İfadelerine yer verildi. 

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu