Çevre İzin ve Lisans Belgesi Alınması

Çevre İzin ve Lisans Belgesi Alınması

İşletmenin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamındaki kirleticilik derecesi(Ek listesindeki yeri) belirlenerek; belgenin alınabilmesi için gereken fiziki şartların yerine getirilmesi sağlandıktan sonra Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elektronik sistemi üzerinden başvuru gerçekleştirerek aldığımız Geçici Faaliyet Belgesinin geçerlilik süresinden en geç 180 gün önce, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte Çevre İzin ve Lisansı başvurusu gerçekleştirmekteyiz. Başvuru, yetkili merci tarafından altmış(60) takvim günü içerisinde değerlendirildikten sonra işletmeye Çevre İzin ve Lisans Belgesi almaktayız.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu