SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİNİN KREDİLERE OLAN ETKİSİ BDDK TARAFINDAN AÇIKLANDI

SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİNİN KREDİLERE OLAN ETKİSİ BDDK TARAFINDAN AÇIKLANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Avrupa Birliği (AB) sınırda karbon düzenleme mekanizmasının Türk bankacılık sektörü kredi portföyüne olası etkileri hakkında yapılan etki analiz çalışmasının sonuçları yayımlandı. 

BDDK'den çalışmaya ilişkin yapılan duyuruda, Avrupa Komisyonu tarafından 2026'da hayata geçirilmesi planlanan sınırda karbon düzenleme mekanizması ile ithal ürünlere üretim süreçlerinde açığa çıkan sera gazı emisyonlarına dayalı olarak sınırda karbon vergisi uygulanmasının öngörüldüğü bildirildi. 

Uygulamanın, yüksek emisyonla üretim yapan firmaların AB ihracatında ilave maliyetler ve rekabet dezavantajlarıyla karşılaşabilecekleri anlamına geldiği aktarılan duyurusa, bu durumun firmaların mali durumlarını üzerinde bir etki yaratabileceği vurgulandı. Duyuruda, ilave maliyetler ve rekabet dezavantajının, firmaların yakın ilişki içinde bulundukları finansal kuruluşların kredi riskinde de artışa yol açma potansiyeli taşıdığına işaret edilerek, "Etki analizi çalışması temel olarak, karbon vergisinin 2021 yılsonu verileri itibariyle ana faaliyeti söz konusu olan sektörde ve AB'ye ihracat gerçekleştiren müşterilerin kredi geri ödeme kapasiteleri üzerindeki etkisnin tahmin edilmesi şeklinde yürütülmüştür" ifadesi kullanıldı. 

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu