ATIK YÖNETİM UYGULAMASI (TABS/MoTAT/KDS)

ATIK YÖNETİM UYGULAMASI (TABS/MoTAT/KDS)

Atık gönderim işlemi yapılırken Basılı UATF (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden satın alınan) kullanılmayacaktır. Yeni yazılım güncellemesi ile mobil cihaz ekranı üzerinde UATF numarası giriş alanı kaldırılmıştır. Yükleme esnasında mobil cihaza TKN ve TDN girişi yapılmasıyla birlikte sistem tarafından “Taşıma Numarası” (basılı UATF’nin yerine geçen) otomatik olarak oluşturulacaktır.

Atık Gönderim işlemi için;

  1. Atık Üreticilerinin, Atık Yönetim Uygulaması üzerinden “Atık Gönderim İşlemleri” menüsünün altında yer alan “Taşıma Talebi Ekleme” ekranından çevrimiçi atık taşıma talebi yapması,
  2. Atık yükleme esnasında, Çevrimiçi atık taşıma talebi yapması sonucu oluşan Taşıma Kontrol Numarası (TKN) ve Taşıma Doğrulama Numarası (TDN)’nın ilgili taraflarca mobil cihaza giriş yapılması,

yeterlidir.

“Taşıma Numarası” , Atık Yönetim Uygulaması üzerinden taşımanın paydaşları olan atık üreticisi, taşıma firması ve atık işleme tesisi tarafından görüntülenebilecektir.

Bakanlıka çalışmaları yürütülen Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)’ne geçişte yaşanan sorunlar giderilinceye kadar Atık Yönetim Uygulaması (TABS/MoTAT/KDS) modülüne mevcut kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle aşağıda verilen linkten giriş yapılabilecektir.

http://motatkds.cevre.gov.tr/MotatKDS/GeciciGirisEkrani.zul

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu