GÜNEŞ PANELİ CAMLARININ İTHALATINA İSTİSNA GELDİ

GÜNEŞ PANELİ CAMLARININ İTHALATINA İSTİSNA GELDİ

Bazı cam ürünlerin ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin 2020/1 sayılı tebliğde değişiklik yapıldı. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ ile cam ithalatına yönelik uygulamada güneş paneli üretiminde kullanılan cam ürünlere yönelik bir istisna getirildi. 

Tebliğin Ek-2'sinde yapılan değişiklik ile güneş paneli üretimine ilişkin kapasite raporunun sunulması halinde güneş paneli üretiminde kullanılan 7007.19.80.00.15 GTİP kodlu cam ürünler için 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu aranmayacağı hükmü getirildi. 

Haberle ilgili ekler aşağıdadır. 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1) – Ekler 

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu