2022 YILI MÇK TIBBİ ATIK BERTARAF BEDELLERİ

2022 YILI MÇK TIBBİ ATIK BERTARAF BEDELLERİ

25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 24'üncü maddesi gereğince 2022 yılı için İl Mahalli Çevre Kurullarınca belirlenen tıbbi atık bertaraf bedelleri için tıklayınız

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu