Misyonumuz


Sürdürülebilir çevre ve yaşanabilir Dünya için Endüstriyel Tesisler ve Çevre Kanunu arasında bir köprü oluşturarak; Hizmet verdiğimiz firmaların, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerce tabi oldukları yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve bu süreçte yaratıcı ve pratik çözümler üreterek idari ve hukuki yaptırımların ortadan kaldırılması, maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması ile şirketimizin ve müşterilerimizin kalitesini yükselterek sürdürülebilir çevre anlayışının yerleşmesine katkıda bulunmaktır.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu