Foseptik Sızdırmazlık Raporunun Hazırlanması

Foseptik Sızdırmazlık Raporunun Hazırlanması

Kanalizasyon ve atıksu toplama alt yapı sistemlerinin bulunmadığı bölgelerde, çalışan sayısı 84 kişinin altında kalan işletmelerde ve konaklayan sayısı 84 kişinin altında olan yazlık site vb. yerlerde oluşan atıksular, sızdırmaz foseptiklerde biriktirilir ve ilgili alt yapı yönetimlerince(İZSU, MASKİ, ASKİ gibi) yetki belgesi verilmiş olan vidanjörlere çekimi yaptırılarak ilgili belediyenin en yakın atıksu arıtma tesisine iletilir. Atıksuların biriktirildiği söz konusu foseptiklerin; içerisinde yer alan atık suları, yeraltı suyuna ve toprağa geçirmeyecek şekilde sızdırmaz olduğunun tespiti, foseptiklerin boyutlandırılarak projelendirilmesi işlemleri, Sağlık Bakanlığının 13/3/1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre uzman ekimiz tarafından gerçekleştirilir.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu