İZMİR'DEN TEKSTİL SEKTÖRÜ RAPORU

İZMİR'DEN TEKSTİL SEKTÖRÜ RAPORU

İklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye geçiş konusunda dünyada uzlaşı zemini genişlemekte ve Avrupa Yeşil Mutabakatıyla birlikte konu somut bir zemine oturtulmaktadır. Sürdürülebilir ekonomi konusunda öncü rol üstlenen AB’nin, Yeşil Mutabakatla koyduğu iddialı hedefler, AB ile sosyo-ekonomik ilişkileri olan tüm ülkeler için dönüştürücü bir etki yaratmaktadır. Söz konusu gelişmeler ışığında; İzmir Ticaret Odası, İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğinde, “İzmir Sanayisinin Yeşil Mutabakata Hazırlık Seviyesinin Tespiti ve Alınacak Önlemler Araştırması” yürütülmüştür.

Araştırmayla; İzmir’den AB’ye yapılan ihracatta yüksek paya sahip olan ve Avrupa Yeşil Mutabakatından doğrudan etkilenecek tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın, yeşil dönüşüm süreçlerine ilişkin farkındalık ve hazırlık seviyeleri belirlenmiş; geleceğe yönelik bir yol haritası oluşturulmuştur.

Sunulan raporda, “Çalışmanın son aşamasında ise gerçekleştirilen eğitimlerin ardından seçilen pilot firmanın hem yıllık kurumsal karbon ayak izi hem de pilot ürün olarak seçilmiş olan bir adet pamuklu t-shirt için karbon ayak izi ölçümleri tamamlanmıştır. Bir adet pamuklu t-shirt için 4,76 kg CO2eq/adet ürün salımı tespit edilmiştir. Bu değerin azaltımı için çeşitli öneriler sunulmuş olmakla birlikte alternatif bir hesaplama yapılmış ve enerji kaynağı olarak güneş panellerinin kullanımının salımları 4,30  kg CO2eq/adet ürüne düşürebileceği” tespit edilmiştir.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu