HAZİNE ARAZİLERİNDEKİ LİSANSSIZ YATIRIMLARININ  5.1.h  KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

HAZİNE ARAZİLERİNDEKİ LİSANSSIZ YATIRIMLARININ 5.1.h KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Hazine arazilerinde, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5.1.h. maddesi kapsamında gerçekleştirilebilecek yatırımların kapsamı genişletildi.

Resmî Gazete’nin 10.05.2023 sayısında yayımlanan, Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik yapan düzenleme ile farklı tüketim noktalarının ihtiyacı için, birden fazla görevli tedarik şirketi bölgelerinde yer alan hazine arazileri üzerinde birden fazla üretim tesisi kurmaya imkan sağlandı.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında yayımlanan düzenleme bu doğrultuda yatırımların aynı görevli tedarik şirketi bölgelerinde kurulma şartı içeriyordu.

Bugün yayımlanan düzenleme ile ilgili tebliğin “Başvuruda bulunabilecekler” başlıklı 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik şu şekilde oldu; "(4) Yatırımcılar tarafından bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde üretim tesisi kurulabilir." 

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile yatırımcıların başvurularının ön izinlerine yönelik yükümlülüklerinde de değişiklik yapılarak, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun, ön izin sözleşmesinin noter tescilinden itibaren 30 gün içinde idareye teslim edilmesine yönelik şart kaldırıldı ve idareye ön izin süresi içinde verilmesine yönelik hüküm eklendi.

Düzenlemede tebliğin Ön izin verilmesi başlıklı 11’inci maddesinde ve Sözleşmenin sona ermesi ve feshi başlıklı 16’ıncı maddesinde yapılan değişiklikler şu şekilde oldu;

MADDE 11-Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde İdareye teslim edilir.

MADDE 16- ç) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun, ön izin sözleşmesinin 30 gün içerisinde İdareye teslim edilmemesi,

 

 

(Kaynak: Yeşil Ekonomi)

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu